Политика за поверителност и защита на личните данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, можете да се запознаете с новата Политика за поверителност.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС www.namsb.bgНастоящите Общи условия уреждат правилата за достъпа и използването на интернет страницата www.namsb.bg ("сайта"), собственост на НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС (НАМСБ), наричани за краткост „Условия за ползване”.

 I. ОБЩИ ПРАВИЛА Чрез използването на сайта Вие се съгласявате да бъдете правно обвързан от настоящите Условия за ползване, които влизат в сила веднага след първата употреба на сайта. Условията за ползване се прилагат към всички потребители на сайта, включително към тези, които предоставят видео съдържание, информация, текст, снимки, графики, снимки, аудио или видео или други материали за сайта ("материали"). Ако не сте съгласни да бъдете правно обвързан от Условията за ползване, моля не влизайте и/ или не използвайте сайта

 II. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ Личните данни, събрани от НАМСБ, ще се третират в съответствие със Закона за защита на личните данни. НАМСБ си запазва правото да събира, обработва и анализира личните данни за изследователски и статистически цели (брой и честота на посещенията на сайта, брой на посетителите, профили на потребителите и на предоставящите материали, посетени страници и т.н.) и да публикува или предоставя тези данни на трети лица по начин, който не позволява засегнатите лица да бъдат идентифицирани. Личните данни (напр. като електронни адреси и др.) ще бъдат пазени в тайна. Вашите лични данни няма да се предоставят на трети страни без Вашето изрично съгласие или в случай, че разкриването на тази информация е необходимо, за да се идентифицира, разследва или заведе съдебно производство срещу всяко лице, което нарушава правата на НАМСБ или на други лица, и особено, ако това се налага от закона, или ако използвате сайта за разпространение на незаконни материали. Чрез подходящи технически и организационни действия НАМСБ е длъжна да гарантира, че Вашите лични данни са защитени срещу нерегламентирано използване. И преди всичко, НАМСБ ще положи максимални усилия да защити данните от неразрешено или случайно унищожаване, случайна загуба, технически грешки, изопачаване, кражба или незаконно използване, модификация, копиране, неразрешен достъп или друго използване. Нещо повече, НАМСБ ще положи максимални усилия за предприемане на всички необходими мерки, за да осигури конфиденциалност на данните, изпратени чрез интернет. Но Вие признавате, че не е възможно да се гарантира абсолютна сигурност при трансфера на данни чрез интернет. Следователно, Вие изпращате на НАМСБ лични данни единствено на Ваша пълна и лична отговорност. НАМСБ не може да бъде отговорен за инциденти, възникнали по време на изпращането на данните от Вас, като, например, загуба на данни или пиратство от трето лице. За услуги, предложени от трето лице чрез линк, който е достъпен на сайта, третото лице носи пълната отговорност за събиране и обработване на лични данни, изпратени от Вас. НАМСБ няма да събира, нито ще запазва данните, предоставени от Вас. Имате право да изисквате детайли от Вашите лични данни да бъдат поправени или изтрити като изпратите искане до НАМСБ с подпис и дата по пощата.

 III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НАМСБ има право да променя тези Условия за ползване по всяко време като публикува промените в интернет. Моля, преглеждайте редовно Условията за ползване, за да се уверите, че сте запознати с всички промени, направени от НАМСБ. Ползването на сайта след като промените на Условията за ползване са публикувани в него, предполага, че Вие се съгласявате да бъдете правно обвързани с Условията за ползване, така както са актуализирани или допълнени. Условията за ползване се регулират и тълкуват в съответствие с българските закони. Ако се окаже, че някоя клауза от Условията за ползване е незаконна, невалидна или по друг начин обезсилена заради промени в българското законодателството, то тя трябва да бъде разглеждана отделно и да се третира като заличена от Условията за ползване. В този случай останалите клаузи от Условията за ползване остават в сила. Условията за ползване са изготвени на български език. Независимо, че може да има превод и на други езици, Вие се съгласявате, че в случай на конфликт между българската версия и всеки друг превод българският вариант ще има предимство. Настоящите Условия за ползване са приети с Решение на УС на БНТ, Протокол № 83/18.11.2011 г., т.6

Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам