Център спортни младежки прояви

ЦЕНТЪР СПОРТНИ И МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ

Център спортни и младежки програми е независима неправителствена организация в обществена полза, регистрирана в град София като самостоятелен клон на "Национална асоциация на малкия и среден бизнес".

Център спортни и младежки програми развива модерни, европейски програми в сферата на младежта и спорта чрез внимателен анализ и синтез на добрите световни и европейски практики и прилагането им в България.

Целите на ЦСМП са високи спортни постижения и грижа за подрастващото поколение чрез физическа активност и култура и в крайна сметка повишаване на средностатистическата здравословна картина и решаване на демографския проблем като дългосрочна визия.

За изпълнението на поставените задачи ЦСМП разчита на професионално изразения си академичен екип от международно признати учени и спортисти, на гражданското общество и спортните деятели. ЦСМП се финансира от "Национална асоциация на малкия и среден бизнес", европейски и международни фондове и програми, от държавният и частен сектор, както и чрез партнъорски проекти и експертни разработки.
ЦСМП има потенциала за следните основни дейности:

1. Анализ на спортни бази, като техническо състояние и годност, перспективи и сравнение с европейските такива.
2. Привличане на европейски и световни средства по фондове и програми в необходимата сфера.
3. Изработване на програма за спортуващи от начално училище до висши учебни заведения на база световния опит.
4. Изработване на здравни карти въз основа на демографски, икономически, социален, етнически признак и предлагане на най - подходящ спорт за определения регион въз основа на съществуващата база и възможностите за европейско и местно финасиране (плуване, гребане, лека атлетика и т.н.)
5. Изработване на концепция за младежки спортни клубове и перспективи за повишаване спортните резултати в същите.
6. Разяснителни кампании за нуждите и ползите от спорта сред ентосите и хора в неравностойно полжение, в отдалечени населени места, като цяло провеждани от известни БГ и чужди спортисти.
7. Организиране на местни, национални и международни спортни събития. Изработване на експертни оценки за клубове, училища и висши учебни заведения на база световния спортен опит.
8. Изработване на актуална Национална карта с показатели за практикуването на различните видове спорт по региони, по възрастови, етнически и други признаци с цел оптимизирането им.
9. Изработка на анализи за състоянието на спортни клубове, с отчитане на възможностите за надграждане и развитие на дейността. Финансов анализ и прогнози за дейността на клубовете и възможности за европейското им финансиране.
10. Провеждане на разяснителна кампания сред спортната и клубна общественост за Европейските фондове и програми и възможностите за привличане на средства в програмния период 2014-2020 г. Писане на проекти за европейско финасиране за модернизация на спортни бази и съоръжения, в това число на сграден фонд.

Ние амбициозно приемаме всеки проект и го разглеждаме като предизвикателство за постоянно усъвършенстване на уменията в полза на обществото.

Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам