Социални дейности и проучвания

Цели:
Развитието на гражданското общество и трайно утвърждаване на духовните ценности, Подкрепяне на дейности и проекти в областта на превенцията, социалната и етническата интеграция, личностната реализация, защитата на човешките права. Пряка ангажираност и участие в дейности и проекти насочени към повишаване на  образованието, науката, културата, здравеопазването, техниката, технологиите или физическата култура.

Дейности:
Провеждане на проучвания, изследвания и анализи на социални нагласи, процеси и явления, които да дават обективна картина за състоянието на обществото. Това е основата, върху която се развиват и  други дейности, свързани с целите на фондацията.

Участие в осъществяването на местни, национални и международни програми и проекти за ресоциализация и подпомагане на социално слабите, на инвалидите и лицата, нуждаещи се от грижи, зачитане на човешкото достойнство и признаване на правото на пълноценен живот.

Подобряване на взаимодействието с местни структури и организации, на ниво консултации или партньорски взаимоотношения при изпълнението на проекти, свързани с целите на фондацията.

Развитие и утвърждаване на гражданското общество, подпомагане финансово организирането и провеждането на инициативи и програми за развитието на здравеопазването и образованието и провеждането на реформи в тези сфери.

Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам