Роля и значение на малкия бизнес

20 Април 2013

През последните 10-15 години в икономическата теория и практика се наблюдава определен интерес към проблемите на възникването, развитието и просперитета на малките фирми. Причината за това е, че делът и значението на малкия бизнес непрекъснато расте както в развитите пазарни икономики, така и в страните, намиращи се в период на преход към пазарно стопанство.

Дребният бизнес е основата на всяко едно пазарно стопанство.

Разрастването на сектора дребен бизнес в западните страни се оценява като сигнал за преход от мениджърска към предприемаческа икономика. У нас и в другите страни от Източна Европа се наблюдава едновременно преход към нова икономическа система, към мениджърска и предприемаческа икономика. Като обяснение на тенденцията за нарастване броя на новите фирми се сочат множество макроикономически фактори, за основни от които се считат следните:

1. Разрастване на сектора за услуги

Една от най-забележителните характеристики на индустриалните общества през последните три десетилетия е нарастване на заетостта в сферата на услугите в сравнение с производствения сектор.

2. Безработицата

Увеличаването на безработицата в много от страните в преход и тези от ЕС през последните години се разглежда като съществена причина за нарастването на малкия бизнес по два начина.

Необходимо е обаче да се отбележи, че безработицата е в състояние да увеличи предлагането на предприемачи, но не винаги увеличава дела на заетостта в малкия бизнес, тъй като новите фирми просто изместват старите. Затова безработицата действа като фактор в единство с други налични такива, а не самостоятелно.

 3. Увеличение на доходите и промяна в пазарното търсене
      
Третият макроикономически фактор,  предлаган за обяснение нанарастването на малкия бизнес, включва промените на пазарите, а не толкова предлагането на предприемачи.

4. Техническата промяна

Революцията в микроелектрониката и на други места в производствените технологии през последните няколко десетилетия намали бариерите пред навлизане на определени производства, като позволи на по-малките фирми да бъдат по-ефективни от големите и увеличи гъвкавостта на оборудването.

5. Фрагментацията на големите фирми

 Възраждането и  нарастването на малките фирми може да бъде отнесено към променените стратегии на големите фирми.

Прегледът на икономически промени, които се смятат като основни причини за нарастване броя на малките фирми показва, че:

•   факторите, влияещи върху експанзията на малките фирми, са
взаимосвързани и не действат изолирано;

• съществуват различия между регионите и страните по отношение
на видовете нови фирми и на процесите, водещи до тяхното
създаване.

По-голямата част от посочените макроикономически фактори (безработица, фрагментация и техническа промяна) обуславят възникването и функционирането на малкия бизнес и в страните от Централна и Източна Европа (в частност и в България). 

Назад
Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам