Принципи и ценности

Професионализъм
Екипите и експертите, които сме привлекли са добре познати в своите професионални среди.  Те са нашият гарант за високото качество при изпълнението на поставените цели и задачи.

Ангажираност
Ние от  "Национална Асоциация на малкия и средния бизнес" се чувстваме пряко ангажирани с благоденствието и просперитета на обществото. Целите са ни насочени към развитие на всички дейности, които водят до повишаване на качеството на живот и в същото време опазват и развиват културното наследство и околната среда.  

Сътрудничество
Постоянно насърчаваме и спомагаме за развитие на международните контактите и обмена на идеи и опит между хората. Смятаме, че познаването на добрите практики и взаимноизгодното сътрудничество стоят в основата на устойчивите резултати в развитието

Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам