Научен институт за анализи и социални стратегии

НАУЧЕН ИНСТИТУТ ЗА АНАЛИЗИ И СОЦИАЛНИ СТРАТЕГИИ

Научният Институт за Анализи и Социални Стратегии e независима академична неправителствена организация в обществена полза с централен офис София, регистрирана като самостоятелен филиал на "Национална асоциация на малкия и среден бизнес.

НИАСС се финансира от "Национална асоциация на малкия и среден бизнес", европейски и международни фондове и програми, от държавния и частния сектор, както и чрез субсидиране през партньорски проекти и експертни разработки.
Дейността на института включва следните основни разработки:

1. Изработка и анализи на регионалното развитие на база демографски, социални, етнически и икономически фактори.
2. Изработване на карти на трудовата заетост в регионален, областен и национален мащаб и методики за преодоляване същeствуващите проблеми чрез европейски и световни практики.
3. Оптимизиране на трудовия пазар и повишаване на заетостта, чрез разяснителни кампании по европейските възможности за развитие на бизнеса и финансиране на отрасли от икономическия и социалния живот.
4. Съставяне на демографска карта на регионално и национално ниво и възможности за преодоляване на кризата чрез световен опит и въвеждане на визия за устойчиво развитие.
5. Изследване на социалните нагласи и проблеми в региона и въвеждане на добри европейски практики.
6. Привличане на финансиране в нужните сфери от европейски фондове и международни програми, писане, ръководене и изпълняване на проекти.
7. Изработване на цялостна рамкова визия за европейско финансиране за програмния период 2014-2020, кандидатстване и консултации по съвместни и самостоятелни проекти или международни такива при участието на нашите международни филиали.
8. Изработване на енергийна карта на региона, карта на инфрастурни, екологични, водни, туристически, археологически, ресурсни и други възможности.
9. Изработване на стратегия за привличане на международни инвеститори чрез международният екип на фондацията, предлагане на различни опции за инвестиции в зависимост от техният клас.
10. Разяснителни кампании по общини и региони за възможностите за европейско финансиране в социалната сфера и бизнеса и популяризация на опциите по усвояване на средства.
11. Изготвяне на медицинска картина на населението в региона - проблеми и решения чрез модерни европейски практики.
12. Провеждане на обществени мероприятия, събития, ПР и медийни кампании по различни теми от обществения, културен и социален живот.
13. Разработка на методика за привличане на туристи и инвеститори в туристическия бранш.
14. Поставените цели се реализират от 17 академика, международно признати експерти в специфичната им области и от техните екипи от БГ и европейски сътрудници и администратори.

Ние амбициозно приемаме всеки проект и го разглеждаме като предизвикателство за постоянно усъвършенстване на уменията в полза на обществото.

Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам