Културно-историческо наследство

Цели:
Развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура. Подпомагане на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи. Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация, защитата на човешките права или околната среда

Предмет на дейност:
Подпомагане развитието и утвърждаването на духовните ценности, като за целта отпуска стипендии за дейци на изкуството и културата, подкрепя финансово и с консултации разработването и реализацията на идеи и проекти в областта на културата, както и закрила на обектите на интелектуалната собственост в страната и чужбина.

Предоставяне на финансова помощ за граждански сдружения и инициативи с цел развитие и утвърждаване на гражданското общество, подпомагане финансово организирането и провеждането на инициативи и програми за развитието на здравеопазването и образованието и провеждането на реформи в тези сфери.

Учредяване на награди и стипендии за постижения в областта на културата, техниката, технологиите и физическата култура, подпомагане на материалното и финансово издаване на специализирани списания, вестници и справочници, на природо-научна, научно-популярна, техническа и икономическа тематика.

Предоставяне на финансова подкрепа при облекчени условия за развитие на програми и проекти за ресоциализация и подпомагане на социално слабите, на инвалидите и лицата, нуждаещи се от грижи.


Финансира подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация.
Участва в осъществяването на международни програми  и проекти, подпомага международното сътрудничество в областта на защита на човешките права или на околната среда, оказва съдействие на научни и образователни учреждения, както и на организации с идеална цел, в дейностите им, свързани с целта на фондацията.

Организира и финансира изследвания по проблемите, обект на дейността си, както и на други дейности, свързани с целите на фондацията, допълнителна стопанска дейност, образователни и консултантски услуги, информационна и издателска дейност.

Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам