Конкурентноспособност

Цели:
"Национална асоциация на малкия и среден бизнес"  подпомага ускореното развитие и конкурентноспособността на различни организации в стремежа им за просперитет самостоятелно и чрез съвместни дейности на програмна и проектна основа с международни, чуждестранни и национални организации и институции

Дейности:
"Национална асоциация на малкия и среден бизнес" разработва и се включва в партньорски програми и проекти с други организации и институции като използва за това творческия и финансов капацитет и привлича средства от структури от системата  Европейския съюз, други фондации и програми.

Мениджмънт на договорна основа, по задание на външни възложители, с делигиране на съответните права и отговорности. 

Консултации и изпълнение на проекти в областта на маркетинга, дизайна и рекламата.

Пазарни проучвания и анализи. Разработване на маркетингови стратегии и планове за развитие, съобразени с пазарната конюнктура. Експертизи, медиация и посредническа дейност. 

Провеждане на обучения с цел повишаване на квалификацията на персонала и засилване на конкурентоспособността.

Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам