Комисия за обществен надзор

КОМИСИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕН НАДЗОР

Комисията за Обществен Надзор е неправителствена организация в обществена полза, създадена като независим филиал на "Национална асоциация на малкия и среден бизнес".

Комисията е съставена от доброволци - журналисти, блогъри, студенти, експерти, общественици и личности с висок морал и безупречна репутация - обединени от общият стремеж за справедливост в обществото.

Нашата мисия: Да информираме обществото, медиите, държавните и общински институции, омбудсмана на Република България, Европейската комисия и компетентните органи за всички случаи установени от нас или станали наше достояние на корупция, конфликт на интереси, злоупотреба с власт или доверие, насилие или небрежност, замърсяване на околната среда или несправедливост от какъвто и да е характер.

Комисията, чрез свой работни групи разработва антикорупционна политика, като анализира проявите на корупция и конфликт на интереси и предлага политики за превенция и противодействие срещу тях; предлага приоритети за борба с монопола и господстващо положение, злоупотреба на работодатели и сива икономика. Комисията обследва нормите на действащите нормативни актове, създаващи условия за проява и разпространение на корупционни практики и предлага предприемането на съответните мерки за промени в тях. Комисията изготвя стратегически документи, координира и контролира тяхното изпълнение; предлага промени в структурите за вътрешен административен контрол, защитаващи здравните, пенсионните и образователните права на гражданите, осъществява необходимите контакти с международните партньори; предприема мерки за повишаване на обществената осведоменост, относно мерките за превенция и противодействие на корупцията; разработва мерки за усъвършенстване на превантивните механизми за противодействие на корупцията и конфликт на интереси при взимането на управленски решения и в работата на администрацията и координира тяхното прилагане; прави предложения за оптимизиране на наказателната политика по случаи на корупция; предприема други мерки за превенция и противодействие на корупцията, дикриминацията и злоупотребите с власт.
Всеки сигнал за нередност при обществени поръчки, неприемливо или избирателно отношение на кметове, общински или държавни служители, митнически, съдебен или полицейски произвол е наше пряко задължение за реакция в полза на обществото. Нашите методи включват собствени разследвания, разглеждане на сигнали от граждани, самосезиране по случаи от обществен интерес и значение и всяка друга разрешена от закона форма на граждански контрол.

Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам