Инфраструктура и транспорт

Цели:
подпомагане развитието на железопътната, пътната и водна инфраструктура, както и стимулиране развитието на комбиниран транспорт в съответствие с транспортната политика на Европейския съюз и установените изисквания за развитие на Транс-европейската транспортна мрежа за постигне на устойчивост на транспортни системи.

Дейности:
Анализи на натоварването на железопътната, пътната и водна инфраструктура и разработване на стратегии, програми и планове за действие за решаване на проблеми, свързани с оптимизацията на логистиката и маршрутната схема.

Проучвания, анализи и експертни оценки на проблеми, свързани проектирането, изграждането и стопанисването на инфраструктурата в градовете и извън населените места.

Управление на програми и дейности, свързани с проектирането, изграждането и поддръжката на инфраструктурни  обекти. Осигуряване на съвети и консултации, насочени към извършване на логистични дейности.

Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам