Екология и енергийна ефективност

Дейности:

Разработване на стратегии, програми и планове за действие за енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници и опазване на околната среда. Формиране на политика за ефективно използване на енергийните ресурси на всички равнища на управление. Повишаване на общественото съзнание за връзката между енергийната ефективност и климатичните промени. Предоставяне на информация, обучения и лобиране за енергийна ефективност, ВЕИ и устойчиво енергийно развитие. Подпомагане изграждането на местни кадри, необходими за разработване и изпълнение на програми за енергийна ефективност. Насърчаване развитието на местния пазар на технологии, изделия, материали и услуги за икономия на енергия. Международно сътрудничество, обмен на опит и информация за повишаване на енергийната ефективност.

Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам