Административен потенциал

Цели:

Ние подкрепяме изграждането на модерна обществена администрация, ясна нормативна база, въвеждането на принципите на добро управление, включването на заинтересованите страни във формулирането на политики и подобряването на капацитета на служителите в администрацията за изпълнение на задълженията им.

Дейности:
Подпомагане на създаването на ефективна, потребителски ориентирана администрация чрез организиране и осъществяване на семинари, лекторски и обучителни курсове и мероприятия.

Издигане на обществени инициативи и каузи в подкрепа развитието на административните единици на различни нива подпомагане на дейността на  структури на гражданското общество, чрез реализацията на добри обучителни практики тъй като тяхното оптимизиране и повишена ефективност е задължителна предпоставка за доброто функциониране на държавата.

Провеждане на проучвания със съответните анализи за подобряване на работата на административните единици, за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса.  Издаване на предписания за създаване на условия, водещи към устойчив икономически растеж.  Мениджмънт и консултации по национални и международни проекти, насочени към подпомагане на българската администрация.

Осъществяване на активен мониторинг върху дейността на администрацията и развитие на капацитета на структурите на гражданското общество.

Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам